NY-Historien

Publisert: 28.11.08

Nyhetsbilde Ny historien vår er som vanlig helt ukjent. Vi legger aldri planer i LN, men vi jobber nå helt bevisst med å skape allianser både nært og fjernt. Dette tror vi vil gi uante muligheter for alle involverte.

I Lucky Næroset har vi sett viktigheten av å jobbe uten å legge en PLAN, uten referater, dokumentmapper og excel -ark.

Hovedfokuset har vært å ha det moro mens vi driver på, møte uformelt og ikke ha en agenda for våre sammenkomster. Det er oftest da det skjer uante ting. Det sitter et par å pluddrer til kaffen og "vips" der var det noen som hengte seg på ... Vi skulle ha gjort..- ja er det noen som har lyst? Har dere tro på dette? Har vi vilje nok?

Ja eller Nei. De fleste gangene blir det nok bare Nei, men hu og hei så moro vi hadde det undervægs:) - Mange ganger blir det Ja, og når Begeistringen tar oss da er vi ustoppelige. Vi vil drive på så lenge vi har det moro!

Lucky Mad-Lab er vel det beste ekempel på at ting må være svært uformelt. Denne dukket opp da Lucky Nærosets møter i stor grad bar preg av store tall og lange agenaer. Da følte noen behov for å etablere en ny arena hvor det uformelle fikk råde, hvor fantasien fikk utløp og hvor det var en målsetting å ha de moro.

I Lucky Mad-Lab forskes det på helt meningsløse ting. Dersom det dukker opp idèer som faktisk er salgbare og fornuftige - da skrinlegges prosjektet straks.

Siste produkt er for øvrig: "Sosiale Antenner" (Mad Lab melder at de er litt usikker på i hvilken kategori dette kommer). Det er jo meningsløst, men samtidig ser vi et markedspotensiale som viser seg å være nokså stort. De har likevel valgt å forske videre, og en prototype er allerede produsert.

Tilbake

Lucky Næroset - midt i væla!
Næroset ligger midt i mellom alt! N`Dele i Sør - Afrika,Karachi i Pakistan og New York i USA, midt i mellom alle 3 mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Lucky Næroset er i Ringsaker kommune.


Vis større kart