Barnehagen i riktig oppvekstmiljø!

Publisert: 20.01.09

Foreldrene i Næroset barnehage var samlet 20.januar for å snakke med hverandre rundt det faktum at barnehagen i Næroset kan bli lagt ned dersom det ikke er nok søkere. Dette oppleves bekymringsfullt for foreldrene.

Vi er selvsagt redde for at barnehagetilbudet skal bli borte for oss. Vi ser at det er trygt for ungene våre å være så nært skolen de snart skal over i, og ikke minst er dette viktig i forhold til det sosiale livet i bygda, sier Elin Grønvold som er foreldrekontakt i barnehagen.

Som foreldre er vi utrolig godt fornøyd med det tilbudet vi har. De ansatte i barnehagen er usedvanlig dyktige, og svært godt likt. Ungene våre har det kjempebra med de voksne, og foreldrene har en god kontakt med barnehagens ansatte. Utearealene er kjempefine, og ungene får også mer kontakt med skoleunger og slik sett føler seg trygge i omgivelsene de etterhvert skal bli en del av.

At foreldrene er fornøyde med barnehagen kom godt fram under brukerundersøkelsen som ble gjort i fjor. Her har vi nådd alle mål som kommunen har satt seg - og vel så det.
Barnehageforeldre-2.gif
Fornøyde foreldre som ønkser fortsatt drift i barnehagen i Næroset og ønsker
flere unger og flere foreldre.


Det vi ofte ikke tenker på er at denne barnehagen ligger i norges mest nyskapende nærmiljø - Lucky Næroset,  og foreldrene spør seg derfor om hvilken plass barnehagen skal få i dette? Det vil være svært unaturlig at det ikke finnes en barnehage i byda vår, mener foreldrene.

Vi håper derfor at politikere i kommunen vår ser dette som en viktig del av vårt liv i bygda, og for videre utvikling og nyskaping i bygda. Vi vet at John Kåshagen også går i gang med sitt boligfelt snart som vil føre til at ena flere vil flytte hit. Da skal vi selvsagt ha et tilbud til de med små barn.
Barnehagmøte-3.gif
Barnehagens representant i Oppvekstkomiteen Sjur Alhaug (V)
og Ole Tom Ophus (Sp) var også til stede på møtet. De lovet å gjøre
det de kan for å bidra til en helhetestenkning nå som også ny skole 
er en del av framtidsbildet.


Barnehagen i Næroset har i dag 18 plasser, mange små under 3 år, og det er et viktig tilbud for oss, sier foreldrekontakten Elin Grøndvold som selv ønsker å søke plass til deres yngste fra høsten.

Barnehagen har vært drevet på dispensasjon pga manglede plasser, men foreldrene ønsker en varig løsning. Det er relativt små kostnader vi snakker om for å få gjort barnehagen litt mer moderne, og det tror vi kommunen vil ta seg råd til.

Barnehagebarn-3.gif
En av de som har vært ansatt lengst er Haldis. Her ser vi henne ivrig i legokassa.

Barnehagebarn.gif
Flotte utearealer er vi så heldige å ha her i Næroset. Glade unger!

Vil du vite mer om dette kontakt gjerne Elin Grønvold Mobil: 93809655

Tilbake

Lucky Næroset - midt i væla!
Næroset ligger midt i mellom alt! N`Dele i Sør - Afrika,Karachi i Pakistan og New York i USA, midt i mellom alle 3 mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Lucky Næroset er i Ringsaker kommune.


Vis større kart