Neste Lucky Møte

Publisert: 15.01.09

Nyhetsbilde Hei alle sammen! Luckymøte er 14. april og starter kl. 18.00 Sted: NærvangÅPENT MØTE !

Vi håper at så mange som mulig har lyst å komme. Møtet er åpent for alle som er interessert i bygdas utvikling og evt har noen innspill eller forslag som kan være fint å dele med andre.

Hjertelig Velkommen!

Beste hilsen Vertsskapet
Linda og Marit

GAMMAL MORO    GAMMAL MORO   GAMMAL MORO

 Les hvordan møtet gikk

Neste møte er 3.mars kl. 18.00

Framtiden for Barnehagen i Næroset står på spill!
Vi inviterer derfor ALLE som BRYR seg OM barnehagen, skolen og bygda.
Det handler OM: Korttidsbarnehage eller fulltidsbarnehage.
Vi har invitert: Ordfører, politikere og byggmester!

Ta med tomme og fulle barnevogner og møt opp på skolen!

Program kommer her.

Hvor neste møte skal finne sted er ikke bestemt helt enda. Følg med på websiden og på oppslag i Fellesskapet på Kiwi.
Fellesskapet-harbyn1.gif
Fellesskapet er på plass- å her æ hu Linda.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Møtet 2. februar.
Deltagere-030209.gif
Bak; Tom Åge, Marit, Elin, Nina og Inger. Foran: Hege, Gunnar, Aksel, Hans Christian og Gunnar. De som hadde forlatt møtet før fotografen rakk å reagere var Helge, Unni og Linda. Foto:Katarina

Første møtet ble avviklet 3. februar kl. 18.00 hos Linda og Marit i 2.etg på Næroset Regnskap.

Linda ønsket velkommen og Marit informerte litt om historie og status.
Alle kan opprette departementer ut fra lyst og behov, eller tilslutte seg de departementer som finnes og selvsagt kan en være med i flere departementer dersom det føles riktig. Det er ingen utnevnt regjering som tar beslutninger. Hvert departement jobber med sitt og informerer i den grad de ønsker det.

Finansdepartementet fungerer slik at èn fra hvert dept møter til inkalte møter. Det er Finansministeren som inkaller og som mottar post. Alle kan søke om midler fra LN kassen - også de som ikke er tilknyttet noe departement. Alle må bidra til å fylle kassen med penger, noe som kan gjøres i form av aktivitet som er inntektsbringende.

Tom Åge informerte om hva Oppmuntringdepartementet jobber med. Les mer.

Lucky Fredag. Oppmuntringsdept har avviklet en "Lucky Fredag" og oppfordrer nå alle om å tenke på hva de kan bidra med alene eller sammen med andre for å ha en Lucky Fredag. Meld inn til Linda, og til Katarina slik at vi får lagt det ut på web og kan være til stede med fotoapparat.

Erik tok opp utfordringer knyttet til bruken av Nærvang. Her ønskes alle lokale lag og organisasjoner inn for å bruke kulturhuset. Mer liv i huset gjør at vi får en fin møteplass.Det ble ytret ønske om at Nærvang leier ut "Liv og Lyst rommet" gratis til frivilligheten. Dette skal Linda diskutere med HC, og Helge tar det opp i styret på Nærvang.

Barnehagen er truet iflg foredrekontektene for barnehagen. De har hatt møte med politikere og den informasjonen de har så har Oppvekstkomiteen vedtatt at det skal bygges ny barnehage i Lucky Næroset og at eksisterende barnehage driver på disp fram til ny er bygget. Dette er vi svært glade for og håper at formannskapet og kommunestyret slutter seg til dette. Barnehagen er en svært viktig del av bygda vår og med boligfelt på tur så vil det være helt utenkelig at vi ikke skal ha barnehage. Foreldre, barn og ansatte er svært fornøyd med barnehagen og sammen ønsker vi nå å trekke sammen for å sikere oss at vi fortsatt har et tilbud for de små.

Det ble foreslått å inkalle politikere og foreldre til møtet vårt 3.mars. Dette tilbudet ønsker vi ikke å miste!. Neste møtet kan derfor bli på Nærvang, men følg med!

Vedr. barnehagen: Kontakt Elin Grønvold - e-post: olgronvo@bbnett.no

Helge kunne fortelle at det foregår volleyball for "herrer" og "damer" hver tirsdag mellom 20.00 - 22.00. VELKOMMEN !!!!


Historikk.
Vil med dette få lov å informere om at det nå er tid for det 2. møtet i Lucky Næroset.Vi håper at så mange som mulig har lyst å komme. Møtet er helt åpent for alle som er interessert i bygdas utvikling og evt har noen innspill eller forslag som kan være fint å dele med andre.

Husk: Tirsdag 3. februar kl. 18:00     Sted: Linda og Marit

Her er egentlig ingen agenda, først og fremst skal vi møtes for ha det hyggelig.

Hjertelig Velkommen alle sammen!


Beste hilsen Vertsskapet
Linda og Marit

Tilbake

Lucky Næroset - midt i væla!
Næroset ligger midt i mellom alt! N`Dele i Sør - Afrika,Karachi i Pakistan og New York i USA, midt i mellom alle 3 mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Lucky Næroset er i Ringsaker kommune.


Vis større kart