Referat fra Nærting i Næroset - vårtinget

Publisert: 02.04.09

Nyhetsbilde Den 30.mars 09 ble det avviklet Nærting i Næroset. Her vil du kunne få fyldig informasjon om hva som skjedde der.

Disse møtte: Næroset Båt- og Fritidsforening (NBFF) 2 pers. – Åsheim skytterlag – Fagernes og Åsen helselag/ Bygdekvinnelaget (2 pers.) – Lucky Ladies kor – Lucky Ladies bedrift – Falken 4H – Næroset idrettslag – Fagernes skole – FAU Fagernes skole – Nærvang AL – Kiwi Næroset.

Velkommen v/ Ole Petter Bokrudstad, Falken 4H – vertskap denne gang.

Møteleder: Linda Sønsteby - Lucky Ladies bedrift

Referent: Reidunn Ødegaard – NBFF

Definisjon av hva Nærtinget står for: En møteplass for lag/foreninger, skole/barnehage og næringsliv i Fagernes-kretsen. Utveksling av info. Invitasjon til samarbeid. Alle møtedeltakerne bidrar fra sitt område.


Falken 4 H 
Ca 30 medlemmer. Søker nå om prosjektmidler fra et 4H-fond. Formål: Å utvikle en ”naturmøteplass” på Kanaløya. Badebrygge, gangvei rundt hele øya, bålplass, lavvo, poster med info osv. Ser området Kanaløya og båthavna i sammenheng. Viste skisse over området. Har etablert samarbeid med Næroset båt- og fritidsforening, Næroset parkvesen og Lucky Næroset Utviklingsforum for gjennomføring av prosjektet.

Båtforeninga (NBFF) Første dugnad denne sesongen: Vårdugnad lørdag 9. mai; oppmøte kl 9.00 i båthavna. Sanitærbygget ferdig til Inn o`Bygd-konferansen. Anledning til å deponere for nøkkel til sanitærbygget. De som vil ha arrangementer i båthavne/kanaløya, kan leie sanitærbygget. Leietakere må sørge for renhold under og etter egne arrangementer. Neste dugnad: Rigge opp stortelt onsdag 3. juni før Inn o`Bygd 4.-6. juni.

Lucky Ladies bedrift bygger samarbeid med andre bygdelag i Nordre Ringsaker. Har invitert til samarbeid om Inn o`Bygd-konferansen. Er invitert til samarbeid om reising av flaggstang ved Åsmarka kirke. Spørsmål om vaktliste ang. flaggheising og –firing på offentlige flaggdager. De frammøtte sluttet opp om initiativet. Innbyr til dugnader fra lag og foreninger i bygda i forbindelse med Inn o`Bygd. Si fra til Linda, så snart som mulig.

Helselaget Stiftet 1920, nå: 65 medlemmer. Hyggetreff for voksne, trimturer, fotpleie, bussturer, bøssebærere ved  innsamlingsaksjoner (hjertesaken, demenssaken) osv. Anlegger sansehage på Moelv bo; søkte og fikk penger fra Helse&Rehab. Har bekostet høreslynge bl.a. på Nærvang. (Bruksanvisning må skaffes.) Vurderer om de skal gi seg med på Inn o`Bygd og selge mat av et eller annet slag. Melder i så fall fra til Linda. 

FAU 
Arbeider for å få til gang- og sykkelveg fra Kvernstubrua til Hagasaga (der Kvisselvegen tar av fra Åsmarkvegen). Planer om å pynte opp på skoleområdet; alle som vil jobbe dugnad, er velkommen. 

Skolen Skolens vårforestilling på Nærvang 28. april. Stigende elevtall på skolen de siste åra; nå litt over 100 elever. Prognosene tilsir ikke fortsatt stigning; avhengig av boligbygging i kretsen. Nye boliger bør være et prioritert prosjekt. Viktig for planene om ny skole og barnehage i Næroset. 

Skytterlaget 
Ca 180 medlemmer. Har tre anlegg: Skytebane nord for Steinshølet, innendørsbane i kjelleren på Moelv u-skole, feltterreng i Lismarka. Stor aktivitet, alle aldersgrupper. Driver skyteskole; populært tiltak. Laget har egen hjemmeside som er godt oppdatert. Siste uke i juni: Skytebanen i Åsmarka utlånt til Svartkrutt-foreninga; gamle skytevåpen og gammle klær og annet utstyr. Publikumsappell.  

Nærvang AL Nå mulig å leie kjøkkenet til selvhushold. Kan også vaske selv – etter avtale med Anne Gulbrandsen. Varmepumpe installeres nå; sparer utgifter til oppvarming. Lucky Ladies bedrift flytter til Nærvang i månedsskiftet. Nok å ta fatt på i Nærvang selv om bygget er oppgradert utvendig.  Innvendig oppussing, inventar og utstyr trengs. Vedlikehold på dugnad. Det koster ca. 250.000 kr/år å drifte Nærvang. 

Kiwi Næroset Virksomheten i bygda betyr mye for butikken. Gjennomgangstrafikken stopper ofte i Næroset. Svært travelt på fredager etter kl. 11. Kunne trenge en kasse til. Behov for mer lagerplass og flere parkeringsplasser, men også et større butikklokale. Tanker om utvidelse eller nybygg. Noe må skje innen få år. 

Idrettslaget Svært mye dugnad i 2008. Plastpressinga avviklet nå. Idrettsaktiviteter prioriteres høyere i 2009. Mange grener: Ski, fotball, turn. Fotballgruppa har innetrening i Moelvhallen; komme tidlig i gang med sesongen. Utsending av innbetalingsblanketter til alle i kretsen, har fått god respons. Det koster mye å drifte et så stort lag. 

Lucky Ladies kor 32 medlemmer; ca. 10 nye på vent. Ikke kapasitet til å lære opp nye medlemmer nå. Konsert under Inn o`Bygd: Grand Prix er tema for konserten denne gang. Oppsummering av aktiviteten i 2008; allsangkvelder, konserter m/bevertning, besøk av Oslo-koret Canticum. Utnevnt til Norges første ”oppmuntringskor”. Korøving på mandager. Det er planer om flere kor etter hvert; seniorkor ble nevnt. 

Vertskap for neste Nærting – høsttinget: Lucky Ladies kor. 
De sender ut invitasjoner til Nærting i september 2009. 

Næroset, 31.03.2009.  Reidunn Ødegaard - referent

 

Tilbake

Lucky Næroset - midt i væla!
Næroset ligger midt i mellom alt! N`Dele i Sør - Afrika,Karachi i Pakistan og New York i USA, midt i mellom alle 3 mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Lucky Næroset er i Ringsaker kommune.


Vis større kart