Verdens Departementet restartet

Publisert: 20.01.09

VerdensDepartementet restartet i U9verset.

14. januar møttes Inger Halsten, Svein Amlie og Maria van Woudenberg hos HC Medlien – under planeten TellUs i U9verset, Landet for undring og fantasi.

På tide å få ny fart i Skiltaksjonen som i lengre tid har ligget delvis i dvale. Det er bare å legge oss flate og erkjenne at LN ikke har greid å følge opp alle de 60-70 skiltbærerne som så langt har bidratt til oppsetting av 71 skilt verden rundt. Vi har vært altfor dårlig til å synliggjøre steder, bilder, skiltbærere og skiltverter – nå er målet å komme opp å stå igjen – og få fullført målet: 100 skilt worldwide som viser retning og avstand til fristaten LN.

Følgende ble bestemt:

*  28.11.2009 – 10 år siden LN ble stiftet – arrangeres den lenge omtalte Verdensfesten på Nærvang i Næroset. Alle skiltbærere inviteres og æres.

*  Komplett liste over steder, skiltbærere, datoer, bilder og linker bygges opp så langt det lar seg gjøre. Legges ut på nett.

* Redesignet info- og invitasjonsmateriell produseres og distribueres til potensielle skiltbærere. Spesielt vekt på norske virksomheter etablert rundt i verden.

*  Mediaaksjon for oppmerksomhet om restarten – spes. lokale media.

*  De siste 30 skiltene får nå samme tekst som de første 10: LEDIGE TOMTER.
De siste 60 har blitt tekstet FANTASIENS KILDE – nå vil vi fokusere på nybyggere igjen all den stund det jobbes for boligbygging igjen i LN i.l.a. året.

*  Ny verdensminister ble HC Medlien. HC har vært fantasiminister de siste 8 årene, energiminister i oppstartåret. Med bl.a. TellUs på plass i Landet for undring og fantasi, er det globale tiltak som vil prege HC’s virke framover. Sjølsagt ikke uten fantasi – men et departementsbytte er riktig nå.  Se mer her.

>>> Interessert i å være skiltbærer? Ta kontakt med enten hc@u8.no eller maria@dmt.no. Det er lite arbeid men mye moro, - og ærefullt :)

Tilbake

Lucky Næroset - midt i væla!
Næroset ligger midt i mellom alt! N`Dele i Sør - Afrika,Karachi i Pakistan og New York i USA, midt i mellom alle 3 mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Lucky Næroset er i Ringsaker kommune.


Vis større kart